BG

EN

ES

 


Блок
В3

Блок B1 Блок B2 Блок B3 Блок B4 Блок B4a
Блок B5 Блок C Блок D Блок E Строителна площадка
[1]
 2011-06-22
 Блок В3
 2011-07-20
 Първият новодомец в блок В3 вече се нанася да живее!!! Честито!
 2011-07-20
 Блок В3 има вече своя първи реално настанил се обитател!!!
 2011-07-20
 Газов котел
 2011-06-22