BG

EN

ES

 

са подредени по обща площ във възходящ ред. Ако желаете да разгледате конкретните във всеки отделен блок, кликнете върху бутона Ситуация.
 
 
блок ниво вид на имота чиста площ идеални
части
обща площ мазе всичко пояснение в т.ч. тераси изложение цена

  m2 m2 m2 m2 m2   m2   EUR