град Царево
         
къща тип 2
ниво вид на имота застроена площ - 1 пояснение таванска стая-мансарда - 2 общи части - 3 К% общи части общо 1+2+3 К% ид.ч. от терена прип. се площ от терена цена

m2   m2 m2   m2   m2 EUR
Партер гараж 1 16,58 към ап.1   4,17 3,205 20,75 0,859 13,87 10 375.00 
Партер гараж 2 19,66 към ап.6   4,94 3,800 24,60 1,019 16,46 00 
Партер гараж 3 19,66 към ап.3   4,94 3,800 24,60 1,019 16,46 12 300.00 
Партер гараж 4 16,58 към ап.2   4,17 3,205 20,75 0,859 13,87 10 375.00 
Партер гараж 5 16,58 към ап.5   4,17 3,205 20,75 0,859 13,87 10 375.00 
1 етаж ап. 1 60,78 2стаи+кухня 11,42 16,12 12,394 88,32 4,161 67,20 57 408.00 
1 етаж ап. 2 63,24 2стаи+кухня 20,30 17,72 13,626 101,26 4,503 72,72 65 819.00 
2 етаж ап. 3 66,01 2стаи+кухня 16,99 18,54 14,258 101,54 4,628 74,74 66 001.00 
2 етаж ап. 4 67,86 2стаи+кухня 16,99 19,37 14,900 104,22 4,759 76,86 67 743.00 
3 етаж ап. 5 66,01 2стаи+кухня 16,28 17,48 13,443 99,77 4,586 74,06 64 850.50 
3 етаж ап. 6 67,86 2стаи+кухня 18,30 18,42 14,165 104,58 4,754 76,78 00 

къща тип 3
ниво вид на имота застроена площ - 1 пояснение таванска стая-мансарда - 2 общи части - 3 К% общи части общо 1+2+3 К% ид.ч. от терена прип. се площ от терена цена

m2   m2 m2   m2   m2 EUR
Партер гараж 1 16,58 към ап.1   4,26 3,550 20,84 0,861 13,91 10 420.00 
Партер гараж 2 16,58 към ап.4   4,26 3,550 20,84 0,861 13,91 10 420.00 
Партер гараж 3 19,89 към ап.3   5,11 4,259 25,00 1,033 16,68 12 500.00 
Партер гараж 4 19,89 към ап.2   5,11 4,259 25,00 1,033 16,68 12 500.00 
Партер гараж 5 16,58 към ап.6   4,26 3,550 20,84 0,861 13,91 10 420.00 
1 етаж ап. 1 63,49 2стаи+кухня 16,57 17,74 14,777 97,80 4,453 71,92 63 570.00 
1 етаж ап. 2 46,03 1стаи+кухня 16,99 13,60 11,328 76,62 3,336 53,88 49 803.00 
2 етаж ап. 3 68,11 2стаи+кухня 14,63 19,52 16,263 102,26 4,737 76,50 66 469.00 
2 етаж ап. 4 48,34 1стаи+кухня 10,69 14,27 11,885 73,30 3,379 54,57 47 645.00 
3 етаж ап. 5 68,11 2стаи+кухня 14,86 18,47 15,385 101,44 4,711 76,08 65 936.00 
3 етаж ап. 6 48,34 1стаи+кухня 10,09 13,44 11,194 71,87 3,345 54,02 46 715.00 

Забележка: С изключение на ап. № 1 в къща тип 2 и ап. № 2 в къща тип 3 всички апартаменти се продават заедно с гараж по избор. Цената включва обзавеждане.